Lyrics

‘Ponmo’ Lyrics by Mohbad Feat. Lil Kesh & Naira Marley

×

‘Ponmo’ Lyrics by Mohbad Feat. Lil Kesh & Naira Marley

Share this article
Ponmo-lyrics-by-mohbad-feat-lil-kesh-naira-marley Album Cover
084Viral (ponmo-lyrics-by-mohbad-feat-lil-kesh-naira-marley)

Mohbad, Lil Kesh & Naira Marley – Ponmo Lyrics

How can your pussy re tight
Iwo omo toh ti dopa
Awhun kaunra
Awhun sho sho hello
Itunmo e ni pe ko sho’ra fun awon omo elese sho sho sho
Keshi

Advertisement
Continue reading

Imole o mo mo mo
Mohbad o ba ba ba
Olohun SB Studio Boss
Marlians

Awon omo ti tiwon tita lon lo kayamanta lon lo kayama
Omo boy tio ba jaapa omo boy tio ba
Wonma so di maga wonma so di
Awon omo ti tiwon tirun awon omo ti tiwon tirun
Lon lo pussy sweetener lon lo pussy what

For my life I never see pussy wey bitter ge ge ge ge pussy wey what
Normal normal ponmo sweet
Sweet sweet sweet sweet sweet o dun o dun o dun
Ponmo no bitter o dun ju sugar lo
Ah normal normal ponmo sweet
Sweet sweet sweet sweet sweet o dun o dun o dun

T’oba tun wa yi l’ata
Shey your puna bitter ni
Why using sweetener

O lon bere wassup okay
T’oye ko turn up t’oye ko tur
Abi you don love oh
If you don love you don enter trouble ge ge ge ge
Alaye pe Biliki ko sha ko sha ko sha
Pe Blessing ko sha ko sha ko sha
Pe Amaka ko sha ko sha ko sha
To baje virgin ni se ko ja ja ja ja

Abi you don love oh
If you don love you don enter trouble ge ge ge ge
Abi you don love oh
If you don love you don enter trouble ge ge ge ge ge

Awon omo ti tiwon tita lon lo kayamanta lon lo kayama
Omo boy tio ba jaapa omo boy tio ba
Wonma so di maga wonma so di
Awon omo ti tiwon tirun awon omo ti tiwon tirun
Lon lo pussy sweetener lon lo what what
For my life I never see pussy wey bitter
Ah

Normal normal ponmo sweet
E sweet die e wo wani sweetner
Ah ah ab’oti gbe pa
Oloshi oni harmattan lo fa
Awon omo f’obo ra data
Won f’obo sub
Won f’obo dabira oh won f’obo
Ah won f’obo gba iPhone one de iPhone 11 Promax ge ge ge

Awon omo olobo figo olobo jijo
Olobo monkey post olobo monkey post
Olobo ko nka mi kon to
Afi b’oko one kilo

Awon omo ti tiwon tita lon lo kayamanta lon lo kaya what
Omo boy tio ba jaapa omo boy tio ba jaapa
Wonma so di maga wonma so di
Awon omo ti tiwon tirun awon omo ti tiwon tirun
Lon lo pussy sweetener lon lo pussy sweetener
For my life I never see pussy wey bitter

How can your pussy re tight
Iwo omo toh ti dopa omo toh ti dopa
Fine girls no dey fight fine girls no dey fight
Ugly girls lo ma n waja ugly girls lo ma n waja
O lon nlo Kayamanta
Eewo obo e saara
Again abe e yayan
Ewo obo Canaan obo Canaan

O fe somi di Dauda
Kin r’owo kin pe ni paper paper
O fe somi di client client
O ni nma s’oro kin silent
O fe bami shey hulala lala huhu
Sh’omo yi ma r’orun wo bayi r’orun wo bayi
O fe so Saturday di Monday Monday
Mohbad bami gbe she’pe she’pe

Awon omo ti tiwon tita, lon lo kayamanta lon lo kayama
Omo boy tio ba jaapa omo boy tio ba
Wonma so di maga ge ge ge
Awon omo ti tiwon tirun awon omo ti tiwon tirun
Lon lo pussy sweetener lon lo pussy what
For my life I never see pussy wey bitter ge ge pussy wey what

Normal normal ponmo sweet
Sweet sweet sweet sweet sweet o dun o dun o dun
Ponmo no bitter o dun ju sugar lo
Ah normal normal ponmo sweet
Sweet sweet sweet sweet sweet o dun o dun o dun
To ba tu wa yi’lata
Shey your puna bitter ni
Why using sweetener

Vibe SB Studio Boss
Ge ge
Ge ge ge ge ge gege
Ge ge
O ge ge ge
Ge ge ge ge ge ge ge
Ge ge ge
O ge o ge o ge
Ge ge ge ge ge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *